Shopmania

บัญชีของฉัน

เงื่อนไขในการเปลี่ยนคืนสินค้า (Exchange & Return)

หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (Living & Kitchen)
 1. หากสินค้าอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย เช่น ชํารุดจากการผลิต การจัดส่ง หรือไม่พึงพอใจสินค้า สามารถติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ ภายใน 15 วัน สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ถูกใช้งานและหีบห่อครบถ้วน 
 2. สินค้าหลักรับประกัน …. ปี จากแบรนด์สินค้า เฉพาะความผิดปกติจากตัวสินค้าเอง เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี แนะนำให้ศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน และส่งใบรับประกันกลับบริษัท
 3. กรณียังไม่ได้มีการใช้  เห็นแล้วไม่พึงพอใจ อยู่ในเงื่อนไข 15 วัน  สามารถคืนได้เลย
 4. กรณีมีการใช้งานแล้ว 1 ครั้ง แต่ต้องการคืนเพราะตัวสินค้ามีปัญหาซึ่งอยู่ในเงื่อนไข 15 วัน สามารถคืนได้เลย
 5. กรณีมีการใช้งานแล้ว และตัวสินค้ามีปัญหา เกิดจากการใช้งานผิดวิธี ของตัวลูกค้าเองให้ต่อรองส่งเรื่องพิจารณา
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ (Electronic)/strong>
 1. หากสินค้าอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย เช่น ชํารุดจากการผลิต หรือจัดส่ง สามารถติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันโดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ถูกใช้งานและหีบห่อครบถ้วน

  ยกเว้นการเสียบปลั๊กเพื่อเช็คว่าไฟเข้าหรือไม่เท่านั้น

 2. สินค้าหลักรับประกัน …. ปี จากแบรนด์สินค้า เฉพาะความผิดปกติจากตัวสินค้าเอง เมื่อใช้งานอย่างถูกวิธี แนะนําให้ศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน และส่งใบรับประกันกลับบริษัท

หมวดแฟชั่น (Fashion)

  1. กรณีสินค้าชํารุดบกพร่องที่เกิดจากวัสดุที่ใช้ในการผลิต และ/หรือ กระบวนการผลิต (Manufacturing Defect) สินค้าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ สินค้าชํารุดที่เกิดจากการจัดส่ง สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับที่สั่งซื้อ สามารถติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน โดยสินค้าที่จะคืนจะต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ ไม่มีการเปิดหรือทําลายฉลาก ยังไม่มีการซักเพื่อใช้งาน จํานวนสินค้า ชิ้นส่วน อุปกรณ์ต่างๆ และของแถมครบถ้วนและคืนพร้อมกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดส่ง
  2. กรณีสินค้าชํารุดจากการผลิต การจัดส่ง หรือไม่พึงพอใจสินค้า สามารถติดต่อขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ภายใน 15 วัน โดยสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ถูกตัดป้ายหรือซักเพื่อใช้งานและแพคเกจหีบห่อครบถ้วน

หมวดความสวยความงาม Beauty

 1. กรณีสินค้ามีขนาดทดลองให้ใช้ตัวทดลองก่อนเท่านั้น หากมีอาการแพ้ หรือไม่พอใจสินค้า สามารถคืนได้ใน 15 วัน โดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

  **สินค้าของหลักต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ ยังไม่ถูกแกะใช้งาน ทั้งหีบห่อและของแถมครบถ้วน

  **กรณีแกะซีลพลาสติกใส จะถือว่าหีบห่อไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ต้องรับเรื่องประสานงาน

 2. กรณีสินค้าไม่มีขนาดทดลอง หากมีอาการแพ้และต้องการคืนสินค้า สามารถติดต่อเข้ามาแจ้งได้ภายใน 15 วัน โดยใช้ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลเท่านั้น
 3. กรณีแพ้สินค้า ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนสินค้าครบทุกชิ้นเเพคเกจหีบห่อครบถ้วน
 
ติดต่อเรา